Historia

m/s J.L. Runeberg, ursprungligen s/s Helsingfors Skärgård, byggdes i Helsingfors år 1912. Fartyget trafikerade till början en linje Helsingfors Porkala. I dag har fartyget reguljärtrafik från Helsingfors till Borgå och Lovisa. På sommaren är fartygets hamn Slottskajen i Helsingfors. Utanför kryssningssäsongen är fartyget i sin hemmahamn i Borgå, där det utförs underhållsarbeten.

Vi rekommenderar!

Se Yles dokumentärfilm Utrikes till Borgå!
Publicerad i december 2022.

Utrikes till Borgå är YLE:s dokumentär, profilbild.