Tillgänglighet

m/s J.L.Runebergs utrymmen är original och vi har behållit utrymmena som sådana av historiska och stämningsfulla skäl. På fartyget finns smala och branta trappor mellan mellandäcket och övre och nedre däck. På mellandäcket (där påstigning sker) finns sittplatser både utomhus och inomhus. Observera att farygets café finns på nedre däck. Vid behov betjänar personalen även på mellandäck.

Fartygets besättning hjälper personer med nedsatt rörlighet vid landgång. Assistenter reser gratis.
Vänligen kontakta kundtjänsten för mer information.

Obs!

  • Assistenter reser gratis.
  • Ni tar väl i beaktande möjliga begränsningar och nödsituationer och hur dessa påverkar era rörelseförhinder?