Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste ja henkilötietojen käsittely

Käsittelemme Varustamo Oy J.L. Runebergissä (Y-tunnus 0626723-2) asiakkaiden henkilötietoja ensisijaisesti varausten ja asiakaspalvelumme yhteydenoton yhteydessä. Asiakkaittemme henkilötietojen ja yksityisyyden suojeleminen on meille erittäin tärkeää, ja noudatamme kulloinkin voimassa olevaa soveltuvaa lainsäädäntöä, jotta voimme suojella sinua yksilönä. Kaikenlainen tieto, joka voidaan joko suoraan tai epäsuorasti yhdistää tiettyyn luonnolliseen henkilöön käsitellään huolellisesti ja luotettavasti ja pyrimme ylläpitämään korkeatasoista yksityisyydensuojaa. Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti ymmärtääksesi miten ja mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi. Lähettämällä sinun ja/tai muiden henkilötiedot meille ja hyväksymällä voimassa olevat ehdot, annat suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos laki edellyttää sinulta yksityiskohtaisempaa suostumusta, tulemme tietenkin pyytämään sinulta tällaisen suostumuksen. Tietosuojaselosteen muutoksista ilmoitetaan julkaisemalla uudet ehdot verkkosivustollamme. Tästä syystä suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti nämä ehdot.

1. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY

Varustamo Oy J.L. Runeberg kerää ja käsittelee henkilötietojasi vain lain sallimalla tavalla. Kerääminen ja käsittely voi tapahtua, kun käytät palveluitamme, esim. ottamalla yhteyttä, tekemällä varauksen tai oleskelusi aikana tai jälkeen. Voimme myös kerätä henkilötietojasi yhteistyökumppaneittemme kautta, esim. kun he ottavat meihin yhteyttä sinun puolestasi varauksen tekemistä varten. Kun laki edellyttää, että henkilötiedon erityiselle käsittelylle on saatava rekisteröidyn suostumus, tulemme pyytämään sinulta tällaisen suostumuksen ennen käsittelyn aloittamista.

2. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Keräämme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia siihen tarkoitukseen, johon henkilötietoja kerätään. Kerättäviä tietoja ovat esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, erityisen ruokavalion vaatimukset, kieli, matkakumppani, ja muut tiedot, jotka annat palveluita käyttäessäsi.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Varustamo Oy J.L. Runeberg käyttää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin

  • hallinnoidakseen, tarjotakseen, kehittääkseen ja ylläpitääkseen palveluita,
  • käsitelläkseen sinun palveluita koskevia varauksia ja tilauksia,
  • ollakseen yhteydessä sinuun esim. puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse,
  • määrittääkseen vikoja, optimoidakseen teknologiaa ja mahdollistaakseen yhteydenoton varausta tai palveluiden toteuttamista koskevissa ongelmatilanteissa,
  • analysoidakseen ja parantaakseen palveluiden laatua ja kokemusta,
  • analysoidakseen palveluidemme tilastoja,
  • parantaakseen sinun etuja ja palvelukokemusta muilla tavoin, joita uskomme sinun arvostavan; tai,
  • mainostaaksemme palveluita ja tuotteita, suoraan tai epäsuorasti.

Sinulla on oikeus milloin tahansa maksutta kieltää Varustamo Oy J.L. Runebergiä käsittelemästä henkilötietojasi markkinointia varten tai peruuttaa antamasi suostumuksesi. Voit käyttää tätä oikeutta ottamalla yhteyttä Varustamo Oy J.L. Runebergiin 9 kohdassa mainittuun osoitteeseen.

4. HENKILÖTIETOJESI SÄILYTTÄMINEN JA SIIRTÄMINEN

Varustamo Oy J.L. Runeberg säilyttää henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja voidaan siirtää kumppaneiden tai alihankkijoiden välillä tämän tietosuojaselosteen mainitussa tarkoituksissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten. Varustamo Oy J.L. Runeberg käyttää alihankkijoita mm. uutiskirjeiden lähettämiseen minkä vuoksi henkilötietoja voidaan siirtää näille alihankkijoille. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan Varustamo Oy J.L. Runebergin puolesta ja antamiemme ohjeiden mukaisesti ja vasta sen jälkeen, kun he ovat tehneet tietojenkäsittelyä koskevan sopimuksen soveltuvan lain mukaisesti, jotta me voimme varmistaa henkilötietojesi suojan riittävän tason.

Varustamo Oy J.L. Runeberg voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten poliisille tai muille viranomaisille, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai Varustamo Oy J.L. Runeberg on muuten velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon lain tai viranomaisen päätöksen nojalla.

Varustamo Oy J.L. Runeberg ei pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää mainittujen alueiden ulkopuolelle, vaikka kyseinen maa ei Euroopan komission mukaan täyttäisi tietosuojan riittävää tasoa, esimerkiksi jos alihankkijamme toimii kyseisellä alueella tai jos se on tarpeen sopimusvelvollisuuksiemme täyttämiseksi sinua kohtaan. Varustamo Oy J.L. Runeberg solmii tietojenkäsittelyä koskevat sopimukset tällaisten alihankkijoiden kanssa, jotta pystymme varmistamaan henkilötietojen suojan riittävän tason ja noudattaaksemme soveltuvaa lainsäädäntöä. Tällainen sopimus sääntelee alihankkijan suorittamaa henkilötietojen käsittelyä ja soveltuvin osin henkilötietojen siirtoa Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sääntelyn mukaisesti. Sopimukset sisältävät ehdot, joiden olemassaoloa Euroopan komissio edellyttää ja jotka täyttävät soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

5. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS JA POISTAMINEN

Varustamo Oy J.L. Runeberg suojaa tietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein henkilötietojesi suojaamiseksi esim. katoamisen, muuntumisen tai oikeudettoman pääsyn varalta. Mukautamme turvatoimeenpiteemme vastaamaan teknologioan jatkuvaa kehitystä.

Varustamo Oy J.L. Runeberg poistaa henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Varustamo Oy J.L. Runeberg poistaa henkilötiedot asiakkaan pyynnöstä, kun tarkoitusta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset on kuvattu yllä kohdassa 3.

6. MUUT SOVELLUKSET/SIVUSTOT

Palveluissa saattaa olla linkkejä muihin sovelluksiin ja/tai sivustoihin, joita Varustamo Oy J.L. Runeberg ei ylläpidä. Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain palvelujen käyttöä. Varustamo Oy J.L. Runeberg ei ole vastuussa linkitettyjen sovellusten/sivustojen sisällöstä eikä näiden sivustojen omistajien tai ylläpitäjien mahdollisesti suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

7. HENKILÖTIETOJEN MUUTTAMINEN, POISTAMINEN JA TARKASTAMINEN

Jos henkilötietosi muuttuvat, ole ystävällinen ja ilmoita Varustamo J.L. Runebergille tästä ottamalla yhteyttä meihin kohdassa 9 mainittuun osoitteeseen. Varustamo Oy J.L. Runeberg ei ole vastuussa ongelmista, jotka johtuvat siitä, että henkilötiedot ovat vanhentuneita tai virheellisiä, jos olet laiminlyönyt muutoksista ilmoittamisen.

Varustamo Oy J.L. Runeberg korjaa tai poistaa epätäsmällisen tai puutteellisen tiedon pyydettäessä tai havaittuaan itse tämän. Sinulla on myös oikeus saada maksutta otteen itseäsi koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti Varustamo Oy J.L. Runebergille, kuten mainittu kohdassa 9 sinun allekirjoittamana ja sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Ote henkilötiedoista lähetetään annettuun osoitteeseen kuukauden kuluessa siitä, kun Varustamo Oy J.L. Runeberg on vastaanottanut pyyntösi. Huomioithan, että kotipaikkasi voi vaikuttaa siihen, kuinka usein sinulla on oikeus saada otteen henkilötietoista..

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi myöhempään henkilötietojesi käsittelyyn (ei taannehtivasti) ottamalla yhteyttä Varustamo Oy J.L. Runebergiin, kuten mainittu kohdassa 9, jolloin Varustamo Oy J.L. Runeberg lopettaa henkilötietojesi käsittelyn. Suostumuksesi peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta käsittelyyn, johon Varustamo Oy J.L. Runeberg on oikeus ilman suostumustasi (esim. tekemiesi varauksien täyttämiseen), mutta se voi kuitenkin aiheuttaa palveluiden huonontumista tai estää Varustamo Oy J.L. Runebergia tarjoamasta palveluita.

8. LUOVUTTAMINEN

Jos myymme, uudelleen järjestelemme tai muutoin luovutamme liiketoimintamme joko kokonaan tai osittain, sinun henkilötietojasi voidaan luovuttaa samanaikaisesti.

9. YHTEYDENOTTO

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai huomautuksia Varustamo Oy J.L. Runebergin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn ja sen tietosuojaehtojen ja soveltuvan lainsäädännön noudattamisen liittyen, olethan yhteydessä Varustamo Oy J.L. Runebergiin joko sähköpostitse: runeberg@msjlruneberg.fi tai postitse: Mestarintie 5, 06150 Porvoo, Suomi.